Plán práce

Schůzovní místnost  :    Mateřská školka Bartovice        vždy v pátek


 18.ledna 2019  18.00 hod 

Výborová  schůze       

 – úkoly vyplývající pro rok 2019, odběr měli.Organizační


15.února 2019 18.00hod

Výborová  schůze

– kontrola a příprava VČS, zprávy, usnesení pro období 2018, 2019 pohoštění na VČS.            Organizační.


22.února 2019      18.00hod    

 Výroční členská schůze       

Zpráva za rok 2018, hospodaření za rok 2018, revizní zpráva, usnesení, výsledky o odběru měli. Seznámení s úkoly pro rok 2019, Přednáška.


15.března 2019    18.00hod                                                                                                              

Výborová  schůze  

Kontrola úkolů, rozpracování usnesení do plánu práce ZO. Zajištění způsobu jarního léčení.Organizační.


12. dubna 2019  18:00 hod.

Výborová  schůze 

Kontrola úkolů, stav přezimovaných včelstev a předpoklady stavyvčelstev pro objednávku na průběžné léčení, léčebními  přípravky Formidol ,Variol, Gabon. Organizační. Plán přednášek pro rok 2019.


 10.května 2019  18.00hod

Výborová  schůze 

Kontrola úkolů. Upřesnění počtů přezimovaných včelstev k 30.dubnu a předpoklad počtu včelstev k 15.záři pro zazimování, včetně  oddělků. Způsoby letního léčení Formidol a Gabon. Hlášení požadavku ZO na OV ČSV pro letní a zimní léčení léčebními přípravky včetně objednávky. Organizační.            


14. června 2019  18:00 hod.                                                        

Výborová  schůze                                

Kontrola úkolů. Zhodnocení práce výborů za první  pololetí 2019 monitoring varoázy. Organizační.


13. září 2019  18:00 hod                      

Výborová  schůze   

Organizace příspěvku – Dotace D-1 pro opylování dle pokynu RV ČSV a časopisu Včelař. Žádost podává včelař osobně na výborovou schůzi nebo přes úsekové důvěrníky   jinak nebude vyplacená. Hlášení pro ČSMCH a.s. počty včelstev. Organizační.


11. října 2019 18:00 hod  

Výborová  schůze 

Kontrola úkoly. Příprava pro zjištění výplaty Dotace. Rozdělení léčiva pro fumigaci. Informace o léčení aerosolem. Organizační.


22. listopadu 2019 18:00 hod

Členská  schůze       

Výplata dotace, zaplacení členských příspěvků na rok 2019. Osobní účast, každého člena nutná, nebo předáni plné moci. Plán práce na rok 2020 organizační a zpracování hlášení pro výbor OV a ÚV ČSV.


13.prosince 2019 18:00 hod

Výborová  schůze              

Kontrola úkolů. Hodnocení roku. Plán práce na rok 2020. Příprava VČS – únor 2020. Organizační.


Přehled o ošetřování a léčení včelstva v roce 2019 povinnosti členů.

– odběr a předání zimního měli,

– hlášení počty včelstev, jejich zdravotní stav,

– březen a duben jarní pře léčení  Mavrikem a fumigaci dle pokynu KVS,                               

– duben hlášení přezimovaných včelstev a počty včelstev pro léčení a zazimování pro rok   2019

– červen až záři letní léčení Formidolem – kyselinou mravenčí –

– dle výskytu varoázy – její monitoring spadu léčení Gabonem.

– od 10.října dva krát fumigace Varidolem .

– 20. listopadu až 15. prosince léčení aerosolem, vyčistit podložky a opět vložit .

– Odběr měli do 15. ledna 2020  a předat úsekovému důvěrníkům.