Plán práce

Schůzovní místnost  :    Mateřská školka Bartovice        vždy v pátek


 

15.ledna 2016         17.oo hod

výbor.  schůze

kontrola úkolů, příprava VČS, pozvánky, zprávy pro VČS

úkoly vyplývající s X sjezdu ČSV, odběr mělí.

Organizační


 13.února 2016         17.00 hod   

výbor.  schůze

kontrola a příprava VČS, zprávy, usnesení pro období 2016

pohoštění na VČS, organizační.


19.února 2016            17.00 hod

 Výroční členská              

Zpráva za rok 2015, hospodaření za rok 2015, revizní zpráva

usnesení, výsledky o odběru měli. Seznámení s úkoly X sjezdu

Přednáška.


11.března 2016            17.00 hod

Výbor.  schůze

Kontrola úkolů, rozpracování usnesení do plánu práce ZO.

Zajištění způsob jarního léčení.Organizační.


15.dubna 2016           18.00 hod

Výbor.  schůze

Kontrola úkolů, stav přezimovaných včelstev a předpoklady stavy

včelstev pro objednávku na průběžné léčení, léčebnými  přípravky Formidol ,Variol, Gabon.

Organizační.Plán přednášek  pro rok 2016.


13.května 2016             18.00 hod 

Výbor.schůze

Kontrola úkolů. Upřesnění počtů přezimovaných včelstev k 30.dubnu

a předpoklad počtu včelstev k 15.záři pro zazimování, včetně  oddělků

Způsoby letního léčení Formidol a Gabon. Hlášení požadavku ZO na

OV ČSV pro letní a  zimní  léčení léčebnými přípravky včetně

objednávky. Organizační.


10. června 2016       18.00 hod

Výbor. schůze

Kontrola úkolů. Zhodnocení práce výborů za první  pololetí 2016.

monitoring varroázy. Organizační.


19. srpna 2016         18.00 hod

Výbor.  schůze

Kontrola úkolů, příprava dotaci, léčení a organizační.


9. září 2016             18.00 hod

Výbor.  schůze

Organizace příspěvku – Dotace D-1 pro opylování dle pokynu

ÚV ČSV a časopisu Včelař. Žádost podává včelař osobně na výb.

schůzi nebo přes úsekové  důvěrníky   jinak nebude vyplacená. Organizační.


14. října  2016       17.00 hod

Výbor.  schůze

Kontrola úkoly. Příprava pro zjištění výplaty Dotace.

Rozdělení léčiva pro fumigaci. Informace o léčení aerosolem.

Organizační.


25.listopadu 2016          17.00hod

Členská  schůze

Výplata dotace, zaplacení členských příspěvků na rok 2017.

Osobní účast, každého člena nutná, nebo předáni plné moci.

Plán práce na rok 2017,organizační a zpracování hlášení pro OV a ÚV ČSV.


9.prosince 2016             17.00 hod

Výbor.  schůze

Kontrola úkolů. Hodnocení roku. Plán práce na rok 2017

říprava VČS – únor 2017. Organizační.


 

Přehled o ošetřování a léčení včelstva v roce 2016 povinnosti členů.

– odběr a předání zimního měli,

– hlášení počty včelstev, jejich zdravotní stav,

– březen a duben jarní pře léčení  Mavridem a fumigaci dle pokynu  KVS,

– duben hlášení přezimovaných včelstev a počty včelstev pro léčení a zazimování pro

rok   2016

– červen až záři letní léčení Formidolem – kyselinou mravenčí –

– dle výskytu varroázy – její monitoring spadu léčení Gabonem.

– od 10.října dva krát fumigace Varidolem .

– 20. listopadu až 5. prosince léčení aerosolem, vyčistit podložky a opět vložit .

– Odběr měli do 15. ledna 2017 a předat úsekovému důvěrníkům.

Reklamy