Zlepšení genofondu chovaných včelstev

Základní organizace Českého svazu včelařů v Ostravě Radvanicích a Bartovicích získala letos poprvé díky zaměstnankyni Ivaně Ćmiel, která je členkou výboru organizace, příspěvek v projektu Plaveme v tom spolu! „Ze získaných prostředků byl zakoupen dezin- fekční prostředek pro chov včel BEE-SAFE, který slouží pro prevenci před jejich onemocněním. Pří-pravek funguje na bázi aktivního jodu – … More Zlepšení genofondu chovaných včelstev

VČELA !!!

Včelařský spolek Moravy a Slezska z.s. připravuje zajímavou akci pro všechny včelaře „VČELA!!!“. V březnu, tj. 22. a 23. března 2019 se uskuteční největší jarní veletrh výrobců včelařských potřeb, prodejců a samozřejmě včelařů a jejich příznivců. Výstaviště Černá louka v Ostravě poskytne celý svůj areál včelařství, což chceme v plné míře využít. Toto setkání koncipujeme jako mezinárodní a kromě … More VČELA !!!